Kontakt

Dalmatia Aurea d.o.o.

Trogir – Croatia – Europe

turystyka, pośrednictwo, export-import

M (HR): +385 91 222 33 73

M(PL): +48 662 422 787

E : info@da-travel.com

Detalji:

Naziv: Dalmatia Aurea d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, putnička agencija
Skraćen naziv: Dalmatia Aurea d.o.o.
Sjedište tvrtke: K.Trpimira 39, Trogir
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trogvacki sud u Splitu
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: MBS: 060167657
OIB: HR83384549390
Iznos temeljnog kapitala od 21.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave društva: Mario Vuletić dipl.oecc
IBAN: HR8224020061100651635, Erste&Steiermarkische Bank, Jadranski Trg 3A, 51 000 Rijeka

web dizajn: Medijska Osobnost d.o.o.